Vrátenie tovaru do 30 dní


Podmienky pre využitie služby "VRÁTENIE DO 30 DNÍ" (15-30 deň)

EmaHome.sk ponúka možnosť vrátiť tovar aj nad rámec 14 dňovej zákonnej lehoty a to do 30 dní od prevzatia tovaru. Táto služba je dostupná iba u objednávok vytvorených prostredníctvom internetového obchodu.

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodné obal.

5.2. Kupujúci berie na vedomie, že nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch, keď koná pri uzatvorení kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti. To je v prípadoch, keď kupujúci vyplní pri uzatváraní kúpnej zmluvy identifikačné číslo (IČO).

5.3. Predajca ponúka nadštandardné možnosť a to vrátenia tovaru do 30 dní. Pričom tovar vrátený od 15 do 30 dňa nesmie byť použité, ani vyskúšané - na tento účel je potrebné využiť 14 dennej lehotu na vrátenie tovaru.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, podľa obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený najneskôr 30 deň od prevzatia tovaru. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. V prípade, že predávajúci nebude moc vrátený tovar prijať (napr. Z dôvodu použitia), znáša náklady na vrátenie tovaru späť kupujúci.

5.5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Pre ľahké a rýchle vybavenie odstúpenia od zmluvy odporúčame nasledovný postup

Zaslať Predávajúcemu písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy, v ktorom bude pre jednoduchú identifikáciu uvedené číslo objednávky, číslo bankového účtu a dátum nákupu. Oznámenie o odstúpení môže sa zaslať elektronickou poštou na adresu ema@emahome.sk a kópiu tohto oznámenia prosíme priložiť k vrátenému tovaru.

Doručiť predávajúcemu tovar späť na adresu EmaHome, Rybníky IV / 326, 76001 Zlín, osobne alebo poštou.

Všeobecné informácie k prevzatí tovaru od dopravcu

Pri prevzatí zásielky od dopravcu si dôkladne skontrolujte nepoškodenosť obalu zásielky. V prípade, že je obal zásielky niekde potrhaný, preliačený, či pretrhnutý, preveďte prosím ihneď zápis o poškodení zásielky do doručovacieho listu dopravcu, ktorý vám zásielku doručil. Po vykonaní zápisu "výhrady" si prosím tento doručovacej list skopírujte či ofoťte pre neskoršiu reklamáciu. Táto skutočnosť je nutná pre bezproblémové riešenie prípadnej reklamácie poškodenej zásielky.

Na účely možného vrátenia vami zakúpeného výrobku v zákonom danej lehote pre možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy je nutné zachovať úplne kompletný obal výrobku a všetky ďalšie časti balenia (teda aj polystyrénové výplne, či igelitové fólie), či príslušenstvo výrobku !!! Obal výrobku a ďalšie súčasti balenia sú bezvýhradnú súčasťou výrobku a obal je teda možné zlikvidovať až po uplynutí tejto zákonom danej lehoty.